slide1

SUDJELOVANJE NA LIKOVNOM NATJEČAJU " JA ŠTEDIM ENERGIJU"


U suradnji sa Gradskom knjižnicom ‘Juraj Šižgorić’ organiziran je likovni natječaj na temu ‘Ja štedim energiju’ na kojem su polaznici dječjih vrtića i nižih razreda osnovne škole prikazali štednju energije u svakodnevnim aktivnostima.

slide1

Izložba eko radova u Gradskoj knjižnici

Otvorenje eko izložbe u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić

slide1

Druženje djece i očeva

Subota ujutro u 10 sati je bilo sakupljanje kod instituta za vodu. Dočekali su nas tate s djecom i malom dozom panike na licima. Teto što ćemo raditi, nije valjda teško nešto bila su prva pitanja zbunjenih tata.

slide1

LITTER LESS KAMPANJA

Naša Litter less kampanja svakim danom sve više napreduje.

slide1

ULOGA OČEVA U ODGOJU DJETETA

„Mnogi ljudi drže da sigurno znaju što je dobra majka, ali oni ni izdaleka nisu tako sigurni što je dobar otac.“ N. Ackerman