slide1

Klaun Čupko: "Što ću biti kad odrastem"

Novi posjet Klauna Čupka u Dječjem vrtiću Osmijeh s predstavom "Što ću biti kad odrastem"

slide1

DAN GRADA ŠIBENIKA 26.9.2018.

Dana 26. Rujna predškolci DV Osmijeh posjetili su grad povodom obilježavanje Dana grada Šibenika.