slide1

Kad vaše dijete polazi u školu...

Polazak djeteta u školu, jedan je od važnijih trenutaka u djetetovom ali i roditeljevom životu