slide1

PLAN UPISA za 2016./ 2017. pedagošku godinu

U pedagoškoj godini 2016./ 2017. u Dječji vrtić Osmijeh, Šibenik upisat će se 20djece u vrtićki program ( od 3 god do polaska u školu), te 33 djece u jaslički program ( od navršene 1. – 3. godine).

slide1

JAVNA OBJAVA UPISA U DV OSMIJEH

JAVNA OBJAVA UPISA
DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./ 2017. GODINU


Zahtjevi za upis primat će se od 18.4.2016.godine do 9.5.2016. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Osmijeh, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.