• small_image_1

  NCVVO


  SAMOVREDNOVANJE USTANOVA RANOGA I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

  Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja - NCVVO

  Samovrednovanje je sustavan, unutrašnji proces usmjeren na osvjetljavanje trenutačnog stanja u ustanovi, na ustanovljavanje pozitivnih postignuća, detektiranje problema i predlaganje strategija njihova rješavanja te na unapređivanje postojećeg stanja. Ono ne obuhvaća samo postignuća nego i procese, odnose i uvjete unutar kojih se ostvaruje odgojno-obrazovni proces. Proces praćenja i vrednovanja sastavni je dio osiguranja kvalitete rada ustanove ranog odgoja.
  Samovrednovanjem se stavljaju u odnos željeni i postignuti rezultati/ciljevi. Provedbom samovrednovanja žele se dobiti odgovori na tri ključna pitanja:
  1. Koliko je dobra naša ustanova?
  2. Kako to znamo?
  3. Što ćemo činiti da budemo bolji ?

  Samovrednovanje je” unutrašnji pogled” na razvojne procese u ustanovi koji obuhvaća slijedeće pokazatelje:
  1. Uvid u trenutno stanja kvalitete rada ustanove
  2. Analiza ključnih područja kvalitete
  3. Određivanje prioritetnih područja unapređenja i izrada razvojnog plana ustanove
  4. Praćenje realizacije razvojnog plana i unapređenja kvalitete rada ustanove
  Obaveze i odgovornosti NCVVO su osiguravanje materijala koji se primjenjuju u procesu samovrednovanja (priručnik za samovrednovanje ustanova, vodič za provedbu upitnika, upitnici i popratni materijali, vodič za interpretaciju rezultata i izradu Izvješća o samovrednovanju, obrazac Izvješća o samovrednovanju), obrada rezultata i povratna informacija, povratna informacija o uspješnosti procesa, stručna podrška tijekom Projekta, usavršavanje Timova za kvalitetu na području samovrednovanja.
  Obaveze i odgovornosti dječjeg vrtića su osnivanje Tima za kvalitetu, provedba upitnika, izrada Izvješća o samovrednovanju, evaluacija projekta, realizacija Razvojnog plana.
  Tijekom prošle pedagoške godine u našem vrtiću osnovan je Tim za kvalitetu na čelu s voditeljicom psihologinjom Ines Jakelić. Popunjavanje upitnika je organizirano tako da se uzelo u obzir radno vrijeme djelatnika ustanove, specifičnost posla te organizacijski i prostorni uvjeti. Nakon provedbe upitnici su poslani u NCVVO na statističku obradu. Time je završila provedba upitnika.
  NCVVO je poslao dječjem vrtiću povratnu informaciju o tome koja su područja kvalitete pojedine strukture procjenile boljima, a koja lošijima. Na temelju analize, tijekom ove pedagoške godine odrediti će se prioritetna područja unapređenja i izraditi će se Razvojni plan ustanove te pratiti njegova realizacija.


  Pripremila: INES JAKELIĆ, mag.psych.


Izjave djece

Našoj planeti smeta smeće
DAN PLANETA ZEMLJE

Juraj Polić

Ljubav je mama.
VALENTINOVO

Jakov Mikolčević

Ljubav je kad se ja i Marko skupa igramo
VALENTINOVO

Roko Mihaljević

Ljubav je kad se muž i cura vjenčaju
VALENTINOVO

Niko Ćaleta-Car

Vodu zagađuje ulje i ljudi koji bacaju plastiku i papir
SVJETSKI DAN VODA

Ivan Krnić

Djeca imaju pravo na rođake i prijatelje
DJEČJI TJEDAN

Matej Kardum

Djeca imaju pravo na obitelj
DJEČJI TJEDAN

Paula Piližota

Djeca imaju pravo na zdravu hranu
DJEČJI TJEDAN

Lukas Lučev

Nakon kiše Sunce osuši ostatke kiše.
SVJETSKI DAN SUNCA

Ante Petković

Da nema Sunca ne bi se kupali u moru.
SVJETSKI DAN SUNCA

Lucija Slamić

Da nema Sunca ne bi išli u šetnje
SVJETSKI DAN SUNCA

Barbara Bujas

Ne smijemo jesti puno slatkiša
PROJEKT "MI JEDEMO ODGOVORNO"

Marta R.

Trebamo jesti hranu iz voćnjaka i povrtnjaka
PROJEKT "MI JEDEMO ODGOVORNO"

Tom Lucas P.

Smijali smo se kad smo skakali po krevetu, onda smo pali pa smo se opet smijali - SVJETSKI DAN SMIJEHA

Luca M.

prethodno slijedeće

Partneri

Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac"

OŠ Meterize

prethodno slijedeće

Kontaktirajte nas


DV Osmijeh Šubićevac

022 333 036 • 095 753 75 31


Kata

095 904 10 45


Meterize - Pužići

095 753 75 33


Jurasi - Dolphinsi

095 753 75 34


Jurasi - Školjkice i spužvice

095 953 75 35


Ravnateljica

095 913 00 14