• Posao pedagoginje

  Opis posla pedagoginje


  Poslovi i zadaće pedagoga definiraju se na nekoliko razina: u odnosu na dijete, roditelje, odgajatelje, te društveno okruženje, što taj posao čini izuzetno složenim. Pored toga, pedagog obavlja i ostale poslove: bibliotečno-informacijske, poslove dokumentiranja odgojno- obrazovne djelatnosti i dr.

  Pedagog u odnosu na dijete:
  • Sudjeluje pri upisu nove djece te formiranju odgojno- obrazovnih skupina
  • Sudjeluje u otkrivanju i praćenju razvojnih potreba djeteta
  • Sudjeluju u identifikaciji i planiranju/programiranju rada djece s posebnim potrebama
  • Predlaže oblike i načine obogaćivanja odgojno- obrazovnog procesa u cilju podizanja kvalitete djetetova boravka u vrtiću
  • Predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada koji će doprinjeti razvoju djece

  Pedagog u odnosu na odgajatelja:
  • Sudjeluje u planiranju i valorizaciji odgojno- obrazovnog rada
  • Sudjeluje u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja
  • Organizira stručne aktive (usavršavanje) unutar ustanove
  • Radi s pripravnicima prilikom ostvarenja pripravničkog programa
  • Podrška odgajateljima u istraživanju i unapređivanju vlastite odgojno- obrazovne prakse

  Pedagog u odnosu na roditelje:
  • Pruža stručnu pomoć u odnosu na pitanja vezana za odgoj djece
  • Predlaže i sudjeluje u provedbi raznovrsnih oblika suradnje i komunikacije
  • Potiče aktivno sudjelovanje roditelja u odgojno- obrazovnom procesu
  • Informira i upućuje roditelje o odabiru najpogodnijeg programa za dijete (kraći i obogaćeni programi)

  Pedagog u odnosu na društvenu sredinu:
  • Redovito surađuje s društvenom sredinom u organizaciji i obogaćivanju rada ustanove
  • Upoznaje i informira društvene čimbenike s obilježjima odgojno-obrazovnog rada

  Pedagog kao dio stručnog tima:
  • Sudjeluje u planiranju i valorizaciji svih sudionika odgojno- obrazovnog procesa
  • Provodi akcijska pedagoška istraživanja s ciljem istraživanja i unapređivanja pedagoške prakse
  • Pomaže u pripremi odgajateljskih vijeća

  Ukratko, pedagog = organizator u praksi; svakodnevno obilazi odgojne grupe (okvirni uvid u stanje), prati realizaciju aktivnosti odgajatelja; zajedno s odgajateljem prati ponašanje djece u grupi, te prema potrebi kontaktira psihologa; partner s odgajateljem u reorganizaciji prostora; savjetuje odgojitelja, predlaganje stručnih ideja; sudjeluje na roditeljskim sastancima, stručnom usavršavanju odgojitelja, uvođenju odgojitelja pripravnika u odgojno-obrazovni rad. • Savjeti pedagoginje

Izjave djece

Našoj planeti smeta smeće
DAN PLANETA ZEMLJE

Juraj Polić

Ljubav je mama.
VALENTINOVO

Jakov Mikolčević

Ljubav je kad se ja i Marko skupa igramo
VALENTINOVO

Roko Mihaljević

Ljubav je kad se muž i cura vjenčaju
VALENTINOVO

Niko Ćaleta-Car

Vodu zagađuje ulje i ljudi koji bacaju plastiku i papir
SVJETSKI DAN VODA

Ivan Krnić

Djeca imaju pravo na rođake i prijatelje
DJEČJI TJEDAN

Matej Kardum

Djeca imaju pravo na obitelj
DJEČJI TJEDAN

Paula Piližota

Djeca imaju pravo na zdravu hranu
DJEČJI TJEDAN

Lukas Lučev

Nakon kiše Sunce osuši ostatke kiše.
SVJETSKI DAN SUNCA

Ante Petković

Da nema Sunca ne bi se kupali u moru.
SVJETSKI DAN SUNCA

Lucija Slamić

Da nema Sunca ne bi išli u šetnje
SVJETSKI DAN SUNCA

Barbara Bujas

Ne smijemo jesti puno slatkiša
PROJEKT "MI JEDEMO ODGOVORNO"

Marta R.

Trebamo jesti hranu iz voćnjaka i povrtnjaka
PROJEKT "MI JEDEMO ODGOVORNO"

Tom Lucas P.

Smijali smo se kad smo skakali po krevetu, onda smo pali pa smo se opet smijali - SVJETSKI DAN SMIJEHA

Luca M.

prethodno slijedeće

Partneri

Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac"

OŠ Meterize

prethodno slijedeće

Kontaktirajte nas


DV Osmijeh Šubićevac

022 333 036 • 095 753 75 31


Kata

095 904 10 45


Meterize - Pužići

095 753 75 33


Jurasi - Dolphinsi

095 753 75 34


Jurasi - Školjkice i spužvice

095 953 75 35


Ravnateljica

095 913 00 14