• Posao psihologinje

  Opis posla psihologinje  Temeljne funkcije predškolskog psihologa jesu:

  1. prevencija (procjena, identifikacija, edukacija)
  2. rana intervencija (poduzimanje mjera).

  1. PREVENCIJA. Najveći dio rada psihologa kao preventivca u predškolskoj ustanovi odnosi se na utvrđivanje razvojnog statusa djeteta (procjena, identifikacija). Sukcesivno procjenjivanje i praćenje psihofizičkog razvoja i napredovanja djece dovodi do operacionalizacije pojedinom djetetu prilagođenih razvojnih zadaća. Budući da planirana skrb za dijete i poticanje njegova ranog razvoja pretpostavlja prepoznavanje, uvažavanje i zadovoljavanje djetetovih primarnih i sekundarnih, razvojnih i posebnih potreba, primjenom psihologijskog instrumentarija, psiholog:
  • prati prilagodbu djece na vrtić, posebice djece s utvrđenim posebnim potrebama
  • utvrđuje opći razvojni status sve djece
  • procjenjuje psihofizičke spremnosti za školu kod djece školskih obveznika te o tome informira roditelje, odgajatelje te komisiju pri školi
  • prati zadovoljavanje bioloških i psihičkih potreba djeteta kroz odgojno-obrazovni rad
  • identificira djecu sa posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju, uključujući i darovitu djecu
  • vodi dosjee o djeci.

  Psiholog u radu s odgojiteljima:
  • pruža pomoć odgajateljima u planiranju odgojno-obrazovnog rada i implementaciji novih pedagoških i psiholoških spoznaja
  • procjenjuje određene aspekte rada odgojitelja: zadovoljavanje potreba djece, provedbu planiranih zadaća odgojno-obrazovnog rada, poštivanja prava djece
  • preporuča stručnu literaturu za individualno stručno usavršavanje odgojitelja
  • pruža pomoć u širenju znanja i mijenjanju stavova u smjeru suvremenih spoznaja
  • organizira i priprema predavanja i diskusije, organizira i vođi interne stručne aktive odgojitelja.
  • polaskom u vrtić prijenos sažetih podataka o djetetovom razvoju i obitelji
  • tijekom procesa adaptacije utjecaj na odgojiteljske aktivnosti kako bi se olakšao period prilagodbe, davanje uputa o načinima opažanja i praćenja procesa adaptacije
  • pomoć i suradnja s odgojiteljima na praćenju djetetova razvoja putem razvojnih lista i upitnika, te informiranje odgojitelja i opaženom putem inicijalnih intervjua
  • konzultiranje i savjetovanje na osnovu rezultata praćenja djeteta

  Poslovi psihologa vezani uz roditelje su:
  o putem plenarnih roditeljskih sastanaka pred polazak u vrtić i perioda adaptacije, izrada pisanog materijala i uputa o polasku u vrtić, inicijalni razgovor, te informiranje i savjetovanje o procesu adaptacije
  o individualni savjetodavni i interventni rad sa roditeljima u vezi sa specifičnim djetetovim potrebama
  o edukacija i osposobljavanje roditelja putem savjetovanja, konzultacija, terapijskog djelovanja i pisanih materijala
  o djelovanje u cilju amortiziranja i ublažavanja posljedica u incidentnim i kriznim situacijama.

  2. RANA INTERVENCIJA. U sklopu rane intervencije, psiholog:
  • upućuje dijete u nadležnu ustanovu na specijalistički pregled, dijagnostiku i tretman
  • izrađuje individualne planove za rad s djecom s posebnim potrebama
  • provodi individualni/individualizirani ili terapeutski rad sa djecom s posebnim potrebama
  • vodi savjetodavne razgovore i konzultacije s odgojiteljima o djeci (naročito djeci s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju)
  • usklađuje obiteljsko i vrtićko djelovanje na djetetov razvoj i napredovanje: provodi individualni savjetodavni rad s roditeljima u vezi djece s posebnim potrebama, djece školskih obveznika, sve ostale djece, ovisno o potrebama i interesima roditelja, te procjeni psihologa i/ ili odgojitelja.

  Interakcija sa izvanvrtičkim subjektima – suradnja i konzultativni rad sa stručnjacima drugih vrtića ili drugih institucija. Suradnja sa zdravstvenim ustanovama, centrima za socijalni rad, osnovnim školama i drugim institucijama prema potrebi i aktualnostima.

  Stručni doprinos i promicanje djelatnosti – provođenje znanstvenih istraživanja, izrada edukativnog materijala o stručnim psihološkim temama i drugo. Edukativni i savjetodavni rad s odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima drugih vrtića. Druge vrste stručnog aktiviteta u promicanju i unapređivanju predškolske djelatnosti.

  Ostali poslovi predškolskog psihologa:
  • izrada Godišnjeg plana rada dječjeg vrtića
  • izrada metoda valorizacije rada dječjeg vrtića
  • izrada protokola, anketa, upitnika, letaka, brošura, radnih materijala i tekstova sa psihološkom tematikom za potrebe vrtića
  • izrada projekata, akcijskih istraživanja s ciljem unapređenja odgojno-obrazovnog rada.

  Istraživanja predškolskih psihologa o razvojnim procesima i različitim mehanizmima na populacijama djece koja pohađaju dječje vrtić, dragocjeni su izvori podataka na kojima se temelji unapređivanje odgojne prakse.

  Ukratko, psiholog = prvenstveno je preventivac: zajedno s odgojiteljem prati psihofizički razvoj djece, vodi brigu o djeci s posebnim potrebama u razvoju, te djecu s teškoćama u razvoju; interakcija s roditeljima, društvenom zajednicom po tim pitanjima (cjelokupnog razvoja sve djece te djece s posebnim potrebama); partner u uvođenju odgojitelja pripravnika; surađuje u izboru tema stručnog usavršavanja i njihovoj provedbi.


 • Savjeti psihologinje

Izjave djece

Našoj planeti smeta smeće
DAN PLANETA ZEMLJE

Juraj Polić

Ljubav je mama.
VALENTINOVO

Jakov Mikolčević

Ljubav je kad se ja i Marko skupa igramo
VALENTINOVO

Roko Mihaljević

Ljubav je kad se muž i cura vjenčaju
VALENTINOVO

Niko Ćaleta-Car

Vodu zagađuje ulje i ljudi koji bacaju plastiku i papir
SVJETSKI DAN VODA

Ivan Krnić

Djeca imaju pravo na rođake i prijatelje
DJEČJI TJEDAN

Matej Kardum

Djeca imaju pravo na obitelj
DJEČJI TJEDAN

Paula Piližota

Djeca imaju pravo na zdravu hranu
DJEČJI TJEDAN

Lukas Lučev

Nakon kiše Sunce osuši ostatke kiše.
SVJETSKI DAN SUNCA

Ante Petković

Da nema Sunca ne bi se kupali u moru.
SVJETSKI DAN SUNCA

Lucija Slamić

Da nema Sunca ne bi išli u šetnje
SVJETSKI DAN SUNCA

Barbara Bujas

Ne smijemo jesti puno slatkiša
PROJEKT "MI JEDEMO ODGOVORNO"

Marta R.

Trebamo jesti hranu iz voćnjaka i povrtnjaka
PROJEKT "MI JEDEMO ODGOVORNO"

Tom Lucas P.

Smijali smo se kad smo skakali po krevetu, onda smo pali pa smo se opet smijali - SVJETSKI DAN SMIJEHA

Luca M.

prethodno slijedeće

Partneri

Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac"

OŠ Meterize

prethodno slijedeće

Kontaktirajte nas


DV Osmijeh Šubićevac

022 333 036 • 095 753 75 31


Kata

095 904 10 45


Meterize - Pužići

095 753 75 33


Jurasi - Dolphinsi

095 753 75 34


Jurasi - Školjkice i spužvice

095 953 75 35


Ravnateljica

095 913 00 14