• small_image_1

  Program predškole


  Djetinjstvo je doba najvećeg mogućeg utjecaja na razvoj osobe i zato je ono iznimno važno razdoblje u životu čovjeka. Polazak u školu presudni je događaj u životu svakog čovjeka. Program predškole je priprema djece za polazak u školu. To je prostor između obiteljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne škole, a po značenju nije ni dječji vrtić niti osnovna škola.
  Dječji vrtić "Osmijeh" uvažava zakonsku preporuku da svako dijete ima pravo na barem jedan program u predškolskoj dobi. Bitno je ponuditi različite i kvalitetne programe skrbi za dijete i poticanje njegovog ranog razvoja.

  Program predškole u dječjem vrtiću djeci omogućuje raznovrsne razvojne poticaje, povoljno ozračje kao neupitan okvir za djelotvoran pozitivni učinak takvih poticaja kao i prepoznavanje i prevenciju razvojnih poremećaja.

  Polaznici predškole sposobni su:
  - vladati svojim fiziološkim potrebama
  - govorno se izražavati
  - vješto se kretati u prostoru i djelovati u njemu
  - razlikovati ponašanja koja sredina ocjenjuje kao pozitivna od negativnih
  - usvojiti pojmove i generalizirati ih
  - logički misliti i zaključivati na temelju poznatih im elemenata
  - shvatiti postupke i uzroke nečijeg djelovanja
  - usmjeravati pozornost na različite stvari, shodno motivaciji
  - shvatiti pojam vremena, ali samo za sadašnjost.

  Cilj programa predškole je poticanje cjelovitog razvoja djeteta te priprema djeteta za polazak u školu. To se odnosi na usvajanje predčitačkih i predmatematičkih vještina, razvoj grafomotorike i predpisačkih vještina, ali i stjecanje samopouzdanja i pozitivne slike o sebi.

  Planiranim grupnim aktivnostima potiču se u djece razvoj pažnje i pamćenja, razvoj operativnog mišljenja, razvoj slušanja, govora i jezika, tolerancija i međusobna suradnja, poštivanje pravila, stjecanje iskustva i spoznaja o prirodnoj i društvenoj sredini, kao i razvoj senzibiliteta za različita likovna sredstva i materijale. Program predškole djeci daje priliku za poticanje razvoja svih njihovih osobnih potencijala i sposobnosti pa time i vještina i navika koje će im pomoći da što uspješnije izvršavaju očekivanja koja pred njih postavljaju škola i obitelj.

  Najvažnija funkcija programa predškole je razvoj vještina potrebnih za školu, stvaranje radnih navika i socijalizacija djeteta u skupini vršnjaka. Ostale funkcije programa predškole obuhvaćaju i razvoj socijalnih vještina koje dijete ne može steći u obiteljskom domu niti povremenim odlaskom s roditeljima na dječje igralište, kazalište ili na neko drugo mjesto gdje ima mnogo djece. Dijete se u vrtiću osamostaljuje, uči se brinuti o sebi, razvija inicijativnost, uči prepoznati i uvažavati emocije drugih. Mnogo toga ima prilike raditi s vršnjacima: zajedno sjediti, slušati priču, graditi i kreirati, dijeliti i primati te na kraju igre složiti i pospremiti igračke. Dijete uči izraziti svoju osobnost ali i poštivati pravila igre, uči kako se pomiriti s prijateljem i kako pokazati drugima da su mu dragi i pomagati im.

  RAZVOJ SPECIFIČNIH VJEŠTINA

  Predčitalačke vještine:
  Korištenje cjelokupnog okruženja (bogat izvor raznovrsnih slikovnica, časopisa za prepoznavanje i izrezivanje slova, raznovrsnim igrama za prepoznavanje, pamćenje i povezivanje slova, grafomotoričke vježbe), a znatan dio potrebnih sredstava izrađuju djeca s odgojiteljicama (abecede i slagalice na kamenčićima, zidne slagalice...), raznovrsne grafomotoričke vježbe uz različit font format bilježnica i papira (crtančice, rad po papiru s kockama ili crtama različitih razmaka).

  Govorne vještine:
  Poticati ih aktivnostima i sadržajima za razvoj socijalnih odnosa, grupne dinamike i komunikacijskim vještinama, kao jednom od posebno apostrofiranih zadaća prisutnih u svim skupinama, što je posebno utjecalo na razumijevanje govora i sadržaja, formiranje i bogaćenje rječnika i cjelovitog izričaja.

  Predmatematičke vještine:
  Korištenje bogate i stimulativne sredine za istraživanje i manipuliranje predmetima (usporedbe, otkrivanje svojstava, uspoređivanje) s osnovnom zadaćom razvijanja spoznajnih struktura, a potom, posredno usvajanje znanja.

  Predpisačke vještine:
  Prije no što dijete počne učiti pisati slova ono mora odrediti kojom rukom će pisati, znati pravilno držati olovku i moći crtati prepoznatljive oblike, bojati i precrtavati. Vještine koje pripremaju ruku za pisanje zovu se predpisačke vještine, a odnose se na:
  • dobru finu motoriku šake,
  • dobru orijentaciju na papiru,
  • pravilan hvat olovke i pritisak na papir,
  • sposobnost precrtavanja likova: krug, kvadrat, trokut, trokut s vrhom prema dolje i romb.

  Navedene predvještine razvijaju se od najranijih dana, u interakciji djeteta s poticajnom okolinom. Stoga je važno dijete okružiti različitim materijalima kojima će manipulirati, kao i pisanim materijalima koji će pobuditi interes za slova. Iskustva pokazuju da je najbolja priprema za školu ona koja se odvija putem igara u kojima će dijete uživati, pri čemu okolina treba pokazati interes za ono što dijete radi.

  Neke aktivnosti kojima možete potaknuti razvoj predčitačkih i predpisačkih vještina:
  • čitanje priča djetetu, pri tome prstom slijediti tekst slijeva na desno,
  • odlazak s djetetom u knjižnicu,
  • smišljanje vlastitih priča, dovršavanje nezavršenih priča, smišljanje rima,
  • pogađanje predmeta po opisu,
  • igre prepoznavanja slova (traženje na natpisima trgovina, na proizvodima, u časopisima…),
  • prepoznavanje početnog i završnog glasa u riječima; rastavljanje riječi na glasove i spajanje glasova u riječ,
  • modeliranje plastelinom, glinom, tijestom,
  • šivanje, provlačenje vezice kroz rupice,
  • zabijanje čavlića, nizanje elemenata na uzicu, igre raznim sitnim predmetima,
  • igre papirom: gužvanje, rezanje škarama, trganje, presavijanje, lijepljenje,
  • crtanje i slikanje različitim tehnikama (kistom, kredom, štapom po pijesku…),
  • igre olovkom: bojanje unutar okvira, rješavanje labirinta i slično.

  Djeca se međusobno razlikuju, tako da neće sva djeca imati jednako razvijene psihofizičke osobine. Kako bi djeca u školu došla što pripremljenija, tijekom predškole djeci će se pomoći da dosegnu onu razinu spremnosti za školu koja će im omogućiti uspješno školovanje.

  Pripremila: Ines Jakelić, mag.psych.

Izjave djece

Našoj planeti smeta smeće
DAN PLANETA ZEMLJE

Juraj Polić

Ljubav je mama.
VALENTINOVO

Jakov Mikolčević

Ljubav je kad se ja i Marko skupa igramo
VALENTINOVO

Roko Mihaljević

Ljubav je kad se muž i cura vjenčaju
VALENTINOVO

Niko Ćaleta-Car

Vodu zagađuje ulje i ljudi koji bacaju plastiku i papir
SVJETSKI DAN VODA

Ivan Krnić

Djeca imaju pravo na rođake i prijatelje
DJEČJI TJEDAN

Matej Kardum

Djeca imaju pravo na obitelj
DJEČJI TJEDAN

Paula Piližota

Djeca imaju pravo na zdravu hranu
DJEČJI TJEDAN

Lukas Lučev

Nakon kiše Sunce osuši ostatke kiše.
SVJETSKI DAN SUNCA

Ante Petković

Da nema Sunca ne bi se kupali u moru.
SVJETSKI DAN SUNCA

Lucija Slamić

Da nema Sunca ne bi išli u šetnje
SVJETSKI DAN SUNCA

Barbara Bujas

Ne smijemo jesti puno slatkiša
PROJEKT "MI JEDEMO ODGOVORNO"

Marta R.

Trebamo jesti hranu iz voćnjaka i povrtnjaka
PROJEKT "MI JEDEMO ODGOVORNO"

Tom Lucas P.

Smijali smo se kad smo skakali po krevetu, onda smo pali pa smo se opet smijali - SVJETSKI DAN SMIJEHA

Luca M.

prethodno slijedeće

Partneri

Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac"

OŠ Meterize

prethodno slijedeće

Kontaktirajte nas


DV Osmijeh Šubićevac

022 333 036 • 095 753 75 31


Kata

095 904 10 45


Meterize - Pužići

095 753 75 33


Jurasi - Dolphinsi

095 753 75 34


Jurasi - Školjkice i spužvice

095 953 75 35


Ravnateljica

095 913 00 14