• small_image_1

  Roditelji i vrtić


  Obitelj je središte djetetova života i njegov prvi učitelj. Dijete ovisi o svojoj obitelji u svim životnim aspektima. Ona mu pruža osnovnu egzistenciju, odgaja ga i obrazuje, poučava i usmjerava. U obitelji se dijete osjeća zaštićeno i prihvaćeno, na obitelj se oslanja u svom tjelesnom, spoznajnom i socioemocionalnom razvoju te usvaja njene kulturne tradicije i vrijednosne orijentacije. Međutim, suvremena obitelj ne može sama odgovoriti složenim zadaćama podizanja i odgajanja djece. Potrebna joj je potpora, briga i snaga šire društvene zajednice kojoj pripada.
  Jedno od prvih djetetovih socijalnih okruženja, uz obitelj, jest predškolska ustanova. Ona je taj društveni resurs koji bi trebao poticati, ohrabrivati, pomagati, a ako je potrebno, i upućivati roditelje u odgojnim nastojanjima. Mnoga znanstvena istraživanja u području proučavanja djelovanja suradnje obitelji i dječjeg vrtića na odgoj i razvoj djeteta pokazuju da jake veze između ta dva socijalna konteksta podržavaju njegove razvojne potencijale.
  Suradnja obitelji i vrtića vrlo je važan preduvjet optimalnog razvoja i odgoja djeteta u institucionalnom kontekstu. Profesionalna uloga odgojitelja i životna uloga roditelja uveliko su slične. Polaskom djeteta u jaslice/vrtić roditelji i odgojitelji postaju suradnici na zajedničkom zadatku skrbi, njege, odgoja i obrazovanja djeteta.

  NAČIN ODVIJANJA KOMUNIKACIJE RODITELJA I VRTIĆA

  OBOSTRANO INFORMIRANJE
  - Kroz svakodnevne individualne razgovore roditelja i odgojitelja prilikom dolaska u vrtić ili odlaska djeteta iz vrtića – razmjena ponekad i vrlo bitnih informacija „na brzinu“
  - Kroz komunikaciju putem „Kutića za roditelje“ na panoima - roditelji često u žurbi „ne stignu“ pogledati panoe međutim NUŽNO je odvojiti malo vremena za to barem pri dolasku po dijete u vrtić jer se na panioma često nalaze VAŽNE INFORMACIJE i obavijesti i dužnost je roditelja da se o njima informira
  - Kroz prethodno dogovorene individualne razgovore roditelja i odgojitelja prema potrebi i/ili želji roditelja
  - Kroz ankete i upitnike uz pomoć kojih se od roditelja prikupljaju bitne informacije o raznim pitanjima

  STJECANJE ZNANJA POTREBNIH ZA ODGOJ DJECE
  - Kroz roditeljske sastanke, na koje je važno odazvati se kad god je to moguće
  - Kroz grupni rad u vidu radionica prema potrebama i željama roditelja
  - Kroz pisane materijale koji se dijele roditeljima, ili koji se nalaze na panoima u „Psihološkom kutiću“ ili „Zdravstvenom kutiću“. Ovi panoi također mogu sadržavati bitne informacije i obavijesti – o održavanju tematskih roditeljskih sastanaka, radionica i sl. i VAŽNO IH JE REDOVITO PRATITI
  - Kroz individualne razgovore s članovima stručnog tima prema potrebi, na koje je roditeljeva dužnost odazvati se, a koje može i sam zatražiti

  ZAJEDNIČKO ŽIVLJENJE DJECE, RODITELJA I ODGOJITELJA
  - Kroz zajedničke izlete, priredbe i proslave, aktivnosti te boravak roditelja u skupini tijekom prilagodbe djeteta na vrtić, a i kasnije.

  U DJEČJEM VRTIĆU OSMIJEH RODITELJ IMA PRAVO:
  - biti informiran o organizaciji, radu i programima vrtića
  - znati kako njegovo dijete zadovoljava svoja prava i potrebe u vrtiću
  - pratiti razvoj i napredovanje djeteta u suradnji s odgojiteljima i stručnim suradnicima vrtića
  - biti educiran o odgojnim i zaštitnim mjerama i postupcima
  - tražiti stručnu pomoć koju može dobiti u ustanovi
  - boraviti s djetetom u vrtiću (u periodu adaptacije i u ostalim segmentima odgojno-obrazovnog rada, u dogovoru s odgojiteljem)
  - sudjelovati u zajedničkoj procjeni kvalitete rada vrtića.

  RODITELJ IMA OBVEZU
  - poštivati potpisani ugovor s vrtićem i držati se zajedničkih dogovora i pravila
  - štititi svoje dijete u slučaju bolesti i voditi računa o zaštiti zdravlja druge djece u jaslicama/vrtiću
  - informirati nas o svim važnim promjenama u obitelji vezanim uz dijete, koji bi mogli utjecati na promjene u ponašanju djeteta u vrtiću.

  RODITELJ JE ODGOVORAN
  - za stupanj samostalnosti djeteta u zadovoljavanju vlastitih potreba, a u skladu s njegovom dobi i sposobnostima
  - za način na koji dijete iskazuje svoje potrebe
  - za stupanj zadovoljstva i uravnoteženosti s kojim dijete dovodi u vrtić
  - za suradnju sa stručnim djelatnicima vrtića, a u cilju poticanja rasta i razvoja djeteta.

Izjave djece

Našoj planeti smeta smeće
DAN PLANETA ZEMLJE

Juraj Polić

Ljubav je mama.
VALENTINOVO

Jakov Mikolčević

Ljubav je kad se ja i Marko skupa igramo
VALENTINOVO

Roko Mihaljević

Ljubav je kad se muž i cura vjenčaju
VALENTINOVO

Niko Ćaleta-Car

Vodu zagađuje ulje i ljudi koji bacaju plastiku i papir
SVJETSKI DAN VODA

Ivan Krnić

Djeca imaju pravo na rođake i prijatelje
DJEČJI TJEDAN

Matej Kardum

Djeca imaju pravo na obitelj
DJEČJI TJEDAN

Paula Piližota

Djeca imaju pravo na zdravu hranu
DJEČJI TJEDAN

Lukas Lučev

Nakon kiše Sunce osuši ostatke kiše.
SVJETSKI DAN SUNCA

Ante Petković

Da nema Sunca ne bi se kupali u moru.
SVJETSKI DAN SUNCA

Lucija Slamić

Da nema Sunca ne bi išli u šetnje
SVJETSKI DAN SUNCA

Barbara Bujas

Ne smijemo jesti puno slatkiša
PROJEKT "MI JEDEMO ODGOVORNO"

Marta R.

Trebamo jesti hranu iz voćnjaka i povrtnjaka
PROJEKT "MI JEDEMO ODGOVORNO"

Tom Lucas P.

Smijali smo se kad smo skakali po krevetu, onda smo pali pa smo se opet smijali - SVJETSKI DAN SMIJEHA

Luca M.

prethodno slijedeće

Partneri

Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac"

OŠ Meterize

prethodno slijedeće

Kontaktirajte nas


DV Osmijeh Šubićevac

022 333 036 • 095 753 75 31


Kata

095 904 10 45


Meterize - Pužići

095 753 75 33


Jurasi - Dolphinsi

095 753 75 34


Jurasi - Školjkice i spužvice

095 953 75 35


Ravnateljica

095 913 00 14