DIVERTERRA - Virtualni Muzej Zaštite Okoliša, Klimatskih Promjena i Zaštite Prirode i Biološke Raznolikosti

DIVERTERRA - Virtualni Muzej Zaštite Okoliša, Klimatskih Promjena i Zaštite Prirode i Biološke Raznolikosti

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) pokrenula je ovaj projekt kao prvi korak u cilju uspostave modernog i inovativnog Informacijsko - edukativnog centra (IEC) Diverterra u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti.

Na edukativan i zabavan način predškolskoj djeci su teme poput zaštite okoliša, prirode i biološke raznolikosti te klimatskih promjena, približene i kroz virtualni muzej, prilagođene korištenju na licu mjesta - u dječjim vrtićima i školama.