Integrirani program
za darovite

Darovita Djeca

Darovitost je sklop urođenih osobina i sposobnosti koje osobi koja ih posjeduje omogućuje da u jednom ili više područja postiže značajno iznadprosječne rezultate.

Darovitim predškolskim djetetom smatramo ono, koje u aktivnostima kojima se bavi, dosljedno postiže značajno bolja postignuća od svojih vršnjaka. Darovita, talentirana ili kreativna djeca su djeca sa razvijenijim sposobnostima u jednom ili više područja razvoja.

Takva djeca imaju posebne potrebe koje su uočljive već u ranom djetinjstvu. Darovita djeca su znatiželjna, zahtjevna, radoznala i kreativna, ipak u grupi su često neprepoznata pa i neprihvaćena od strane vršnjaka i odraslih.

OKVIRNA PODRUČJA I SADRŽAJI AKTIVNOSTI PROGRAMA ODNOSE SE NA:

Okvirna područja i sadržaji aktivnosti programa odnose se na:

Poticanje začetaka znanstvenog načina razmišljanja kroz izvođenje pokusa

praktično utvrđivanje prirodnih zakonitosti, postavljanje i provjera hipoteza npr. agregatna stanja, svjetlost, elektricitet, magnetizam i sl.