Integrirani program
za darovite

Darovita Djeca

Darovitost je sklop urođenih osobina i sposobnosti koje osobi koja ih posjeduje omogućuje da u jednom ili više područja postiže značajno iznadprosječne rezultate.

Darovitim predškolskim djetetom smatramo ono, koje u aktivnostima kojima se bavi, dosljedno postiže značajno bolja postignuća od svojih vršnjaka. Darovita, talentirana ili kreativna djeca su djeca sa razvijenijim sposobnostima u jednom ili više područja razvoja.

Takva djeca imaju posebne potrebe koje su uočljive već u ranom djetinjstvu. Darovita djeca su znatiželjna, zahtjevna, radoznala i kreativna, ipak u grupi su često neprepoznata pa i neprihvaćena od strane vršnjaka i odraslih.

Kako u ranoj dobi djeca uglavnom imaju potencijalnu darovitost koju još ne iskazuju kao produktivnu, programe u predškolskoj dobi treba osmisliti tako da maksimalno potiču razvoj djetetovih potencijala.

Fleksibilnost, kreativnost i razvojnost predškolskog programa nužni su preduvjeti za razvoj sposobnosti, interesa i kreativnosti djece predškolske dobi, a tako i za kvalitetnije zadovoljavanje specifičnih odgojno-obrazovnih potreba one skupine djece predškolske dobi koju možemo nazvati darovitima ili potencijalno darovitima.

Osnovni cilj ovog programa je primjereno poticanje razvoja općih intelektualnih i/ili specifičnih sposobnosti, specifičnih interesa i potreba potencijalno darovite djece predškolske dobi.

Okvirna područja i sadržaji aktivnosti programa odnose se na:

Okvirna područja i sadržaji aktivnosti programa odnose se na:

Poticanje začetaka znanstvenog načina razmišljanja kroz izvođenje pokusa

praktično utvrđivanje prirodnih zakonitosti, postavljanje i provjera hipoteza npr. agregatna stanja, svjetlost, elektricitet, magnetizam i sl.

Poticanje logičkog mišljenja kroz različite logičke igre - pitalice, skrivalice, rebusi, zagonetke, matematičke, kombinatoričke i strateške igre

Poticanje stvaralačkog izražavanja putem verbalnog iskaza, likovnosti, pokreta, dramatizacije...

Poticanje razvoja pozitivne slike o sebi kroz igre i aktivnosti za upoznavanje sebe i drugih, uvažavanje različitosti i konstruktivno rješavanje sukoba

Poticanje vještina rada na računalu kroz aktivnosti na multimedijskom računalu - primjena odabranih edukativnih programa.

Darovitim se djetetom smatra ono koje očituje iznimne potencijale u jednom ili više područja:

opće intelektualne sposobnosti

specifične školske sposobnosti

kreativne ili produktivne sposobnosti

sposobnosti vođenja i rukovođenja

umjetničke sposobnosti i vještine

psihomotorne sposobnosti

Sukladno njihovim sposobnostima i njihovim specifičnim potrebama proizašla je ideja o uključivanju potencijalno darovite djece u posebne programe s visokim stupnjem poštivanja načela individualizacije i obogaćivanja.

Prostor Dječjeg vrtića Osmijeh sa svojim materijalnim uvjetima - od veličine prostorija, rasvjete, grijanja, sanitarnog čvora, zatim broja stolova i stolica, ormara za didaktička sredstva, raznog didaktičkog pribora, panoa, paravana za kazalište lutaka, formiranih kutića itd. odgovara potrebama rada s darovitom djecom.

Budući da se radi o programu za potencijalno darovitu djecu, u prvom planu biti će korištenje edukativnog materijala i specifične didaktike prilagođene njihovim posebnim potrebama.

Edukativni materijali i specifična didaktika namijenjen za rad s darovitom djecom:

a) materijali za pokuse i istraživanja (potiču znanstveni način razmišljanja kroz izvođenje pokusa

b) mozgalice (potiču misaonu kreativnost kroz rješavanje problema

c) zahtjevna didaktika (potiče logičko mišljenje) d) knjige za djecu

e) literatura za voditelje programa

e) literatura za voditelje programa

g) igre za razvijanje socijalnih vještina (potiču razvoj pozitivne slike o sebi kroz igru i aktivnosti za upoznavanje se be i drugih)

Prema potrebama potencijalno darovite djece u planiranju i programiranju odgojno-obrazovnog rada, slijediti će se načelo individualiziranog načina rada te obogaćivanja i projektnog rada odnosno omogućavati će se djeci da uče ono što ih zanima i to na način koji im najviše odgovara (proširivanje, produbljivanje, brži tempo i slično).

Kako darovita djeca imaju vrlo visoku unutarnju motivaciju vezanu uz određene svoje interese, potrebno je naglasak staviti na individualizaciju rada i projektni rad i kasnije, potrebu za mentorskim pristupom i poticanjem razvijanja vještina samostalnog učenja u specifičnim područjima talenta.