Integrirani eko program

Integrirani Eko Program

Program Međunarodne Eko - škole u Republici Hrvatskoj provodi se u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje.

Cilj programa Eko škole je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno obrazovnog sustava i svakodnevni život djeteta i djelatnika vrtića. Zadaća je odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti.

Status Eko škole je sustav nagrađivanja što je osobitost ovog prepoznatljivog i kvalitetnog modela odgoja i obrazovanja. Odgojne ustanove koje ispune postavljene kriterije i koje brigu za okoliš promiču kao trajnu vrijednost i način življenja, dobivaju povelju o statusu Međunarodne eko-škole i Zelenu zastavu sa znakom Eko-škole.

Ovo prestižno međunarodno priznanje dodjeljuje se na dvije godine. Nakon toga slijedi prijava za obnovu statusa te se mora dokazati da je provedba programa proširena.

Dječji vrtić „Osmijeh“ član je međunarodne obitelji Eko škola od 2010.g. i time je postao prvi eko vrtić u Šibensko-kninskoj županiji.

Program rada za pedagošku godinu sastavni je dio Godišnjeg plana i programa, a njegovu realizaciju prati Eko odbor kojeg, uz odgojno obrazovne radnike, čine roditelji i vanjski suradnici.

OSNOVNI CILJEVI EKO PROGRAMA:

razvijanje ekološki osviještenog djeteta promovirajući ponašanja, vještine i navike življenja usmjerene na vrijednosti odgoja za održivi razvoj

povećati razinu znanja, sposobnost i motiviranost predškolske djece za očuvanje i brigu za okoliš, kroz usvajanje novih spoznaja i vještina

razvijanje svijesti kod djece o odgovornoj prehrani, osposobiti i motivirati ih na stjecanje novih vještina te djelovanja u smjeru globalno odgovornog načina konzumiranja hrane.

obrazovanje djece o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, te ih poticati na pozitivno djelovanje

razvijanje i poticanje kritičnost u odnosu na ekološki problem suvišnog odlaganja smeća i recikliranja

Uz djecu, važno je osvijestiti i roditelje i okolinu koji će zajedno s djecom hranu konzumirati odgovorno uzimajući pritom u obzir brigu i zaštitu okoliša te donositi odluke koje će imati pozitivan utjecaj na poboljšanje kvalitete života pojedinca i društva u cjelini.

Zadaće:

poticanje senzibiliteta za ekološki odgoj kroz igru, pokret i različite aktivnosti

upoznavanje okoliša koji nas okružuje- zemlja, zrak, sunčeva energija…

upoznavanje i razumijevanje odgovornosti čovjeka za stanje okoliša

uočavanje i razvijanje spoznaja o posljedicama čovjekovog djelovanja na sve što nas okružuje

širenje svijesti i spoznaje o trenutačnom stanju okoliša na Zemlji

poduzimanje konkretnih mjera za zaštitu okoliša

poticanje samostalnosti

kreativno izražavanje

Međunarodni projekti kojima se priključio „Dv Osmijeh“ su „Litter less“, „Mi jedemo odgovorno“ i „Veliki lov na biljke“.

“Litter Less”

U razdoblju od 2011. do 2017. godine provodila se kampanja „Za manje otpada“ u kojoj su sudjelovale 172 Ekoškole iz Hrvatske. Cilj kampanje ‘Za manje otpada’ je smanjiti otpad te dugoročno utjecati na promjenu navika kod mladih.

Podizanje svijesti o utjecaju otpada na okoliš lokalne i šire zajednice.

Pomoći djeci i učenicima u stjecanju novih znanja i vještina u gospodarenju otpadom.

Suradnja Ekoškola na promociji odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj.

Izvještavanje o tijeku kampanje kroz metodologiju sedam koraka.

Obavještavanje o postignutim rezultatima putem medija. Otpad (tema) Otpad je najbolja tema za početak rada s djecom i učenicima po pitanju okoliša, zato što je problem otpada lako uočljiv i rezultati njegovog rješenja su odmah vidljivi.

Sudjelovanje u kampanji ‘Za manje otpada’ pomoći će djeci i učenicima da shvate na koji način oni mogu poboljšati i promijeniti svoju okolinu, te ponašanje i navike drugih.

“Mi jedemo odgovorno”

Udruga Lijepa Naša se tijekom 2014. godine zajedno s partnerima prijavila na natječaj Europske komisije iz skupine DEAR (Developement Education and Awareness Raising).

Projekt je nazvan Mi jedemo odgovorno, odnosno We Eat Responsibly i realizacija je krenula pedagoške godine 2015/2016.

Nositelj projekta je udruga „Glopolis“ iz Praga (Češka Republika), a ostali partneri iz 9 zemalja Europske Unije, a ujedno i članica FEE su: TEREZA (Češka), ŽIVICA (Slovačka), Društvo DOVES – FEE (Slovenija), Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (Rumunjska), Bulgarian Blue Flag Movement (Bugarska), Udruga Lijepa Naša (Hrvatska), Environmental Partnership Foundation (Poljska), Nature Trust Malta (Malta), Vides Izglitibas Fonds (Latvija).

Kroz akcijski orijentiranu pedagošku metodologiju, poznatih 7 koraka Ekoškola, djeca razvijaju kritičko razmišljanje, znanje, vještine i stavove te nastoje postati globalni građani i izazvati sami sebe da usvoje nove obrasce ponašanja i nove prehrambene navike.

„Mi jedemo odgovorno“ je akcijski orijentirani globalni program učenja s ciljem razvoja kritičkog razmišljanja, znanja, vještina i stavova koji će omogućiti djeci da usvoje nove obrasce ponašanja.

Projekt potiče odgajatelje da ugrade teme o odgovornoj potrošnji hrane u svoje aktivnosti i motivira djecu na aktivnosti koje će potaknuti pozitivne promjene u vrtiću, obitelji i lokalnoj zajednici. Cilj projekta također je podići svijest roditelja i lokalne zajednice o globalnim utjecajima naših svakodnevnih odluka.

Projekt „Mi jedemo odgovorno“ je prvi pokušaj u EU k izgradnji programa koji rješava ključna pitanja potrošnje hrane.

Pedagoška godina 2015-16. bila je izuzetna za 20 Ekoškola iz Hrvatske koje su imale priliku sudjelovati u projektu „Mi jedemo odgovorno“ kroz uvodnu godinu, u pedagoškoj godini 2016/2017. U realizaciju projekta uključeno je 54 Ekoškola, a u 2017/2018. u projekt je uključeno 26 Ekoškola iz Hrvatske.

Više od 10 000 djece imalo je jedinstvenu priliku istražiti međuovisnosti između sebe i ostatka svijeta, dobit dodatnu motivaciju i sposobnost da se trude živjeti održivo i pošteno prema ljudima u globalnom svijetu u kojem živimo.

“Veliki lov na biljke”

Pedagoške godine 2016-2017. u Hrvatskoj je započeo Veliki lov na biljke (The Great Plant Hunt) edukativni projekt Ekoškola i Toyote.

Organizatori projekta su Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education - FEE) i Toyota Motor Europe zajedno s The Royal Botanic Gardens, Kew te nacionalnim koordinatorima programa Ekoškole u zemljama sudionicama.

Projekt je usredotočen na biološku raznolikost s posebnim naglaskom na biljkama i njima pridruženim vrstama. Veliki lov na biljke namijenjen je djeci u dobi od 5 do 11 godina, a glavni cilj projekta je obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, te ih poticati na pozitivno djelovanje.

Projekt se temelji na odgojno-obrazovnim principima Zaklade za odgoj i obrazovanje (FEE), a sadrži i praktični dio, aktivnosti koje se temelje na materijalima razvijenim u Royal Botanic Gardens, Kew.

OSTALI CILJEVI PROJEKTA SU:

Razvoj djece kao zagovornike očuvanja biološke raznolikosti

Promocija lokalnih akcija vezanih uz biološku raznolikost

Razvoj znanstveno utemeljenih odgojno-obrazovnih materijala u skladu s načelima Konvencije o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological diversity - CBD) koji bi omogućili odgojiteljima/nastavnicima promociju aktivnosti vezanih za obrazovanje o biološkoj raznolikosti

Promicanje kritičkog razmišljanja uz pristup „idi i vidi“ (učenje kroz rad)

Biti u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti / Zelenim koridorom (Green Corridor)

Pomoći u postizanju EU/UN ciljeva za obrazovanje o biološkoj raznolikosti

KORISTI OVOG PROJEKTA:

Podizanje svijesti o važnosti biološke raznolikosti

Očuvanje biološke raznolikosti u Europi

Međunarodna baza podataka biljnih vrsta i za njih vezane biološke raznolikosti

Inovativni projekt kroz razne programe Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš