Integrirani dramski program

Integrirani program dramsko-scenskog stvaralaštva

Dječji vrtić kao ustanova odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi, nositelj je zahtjevne zadaće koja se očituje kroz konstantno unapređivanje rada.

Budući da je prema NKRPOO u dijete kreativno biće sa specifičnim stvaralačkim i izražajnim potencijalima, vrtić kao mjesto stvaranja i izražavanja treba osnažiti simboličke izričaje djeteta, poticati na korištenje različitih izražajnih medija, poticati dječju inicijativu i promišljanje te aktivnosti koje se oslanjaju na kreativno stvaranje, a ne na uvježbavanje i ponavljanje.

Pozitivna iskustva stečena dosadašnjim radom na ovom području potaknula su nas na djelovanje i osmišljavanje ovog programa kako bismo svoj djeci, a osobito djeci koja pokazuju interes za dramsko - scensku umjetnost, omogućili osmišljenije, aktivnije i sustavnije sudjelovanje u odgoju i obrazovanju putem umjetnosti.

Ciljanim igrama i raznim dramskim vježbama radi se na poticanju: sigurnosti, samopouzdanja, razvijanju mašte i stvaralaštva, poticanju govorne i izražajne vještine, razumijevanju međuljudskih odnosa i ponašanja i još mnogo drugih zadaća.

Program, stoga, želi od najranije dobi započeti s umjetnošću i razvijati umjetnički senzibilitet kroz igru koja je djetetov osnovni izričaj i pokretačka snaga, a koja u sinergiji s aktivnošću potiče stvaralaštvo.

Njime se želi otvoriti horizont u kojemu se, uz stvaralaštvo, djetetu pomaže promatrati i spoznavati vlastito okruženje, s njim se suživjeti i na njega reagirati, s njim komunicirati, iz njega izvući vlastite izvore motivacije, prerađujući objektivna i realna iskustva te na iste situacije okruženja nuditi vlastite odgovore.

Na taj se način izražava vlastita vizija svijeta koja živi pored i vrednuje vizije i izričaje drugih.

Program će omogućiti:

aktivnu ulogu svakog djeteta u doživljavanju, preradi doživljaja i ekspresiji

razvoj poželjnih kompetencija u socijalnim odnosima, primjeni postojećih i konstrukciji novih znanja te kreaciji novih vrijednosti.

cjeloviti razvoj djeteta koje će unaprijediti svoje izražajne i motoričke sposobnosti, povećati socijalnu, emocionalnu i mentalnu osviještenost te razvijati fluentnost govora, samopoštovanje i samodisciplinu.

Vježbama, dramatizacijama i osmišljenim igrama cilj je pomoći djetetu da se osjeća sigurnije, lakše socijalizira, razvija maštu, oslobađa pokret i bogati rječnik.

Temeljni je cilj pograma pozitivan utjecaj na cjelokupni rast i razvoj djeteta posredstvom dramsko scenskog stvaralaštva čija je funkcija priređivati povoljan pedagoški kontekst koji će poticati i razvijati umjetnički i estetski senzibilitet, što je potencijalna osnova kasnijeg umjetničkog stava, kod ponekih i umjetničkog izraza.

Metode rada primjerene su dobi djeteta. Osnovna metoda i način rada je odgoj djece putem umjetnosti kroz igru i učenje. Planirane aktivnosti biti će u skladu s razvojnom dobi djece i u funkciji poticanja dramsko – scenskog izraza djeteta i to kroz:

Scensko stvaralaštvo: drama, ples, lutka

Sredstva izražavanja: riječ, pokret, tijelo, lutka

Sadržaji i aktivnosti za poticanje dramsko – scenskog izraza djeteta

Uključenje djeteta u program koji promiče umjetničke vrijednosti, kako navode Smjernice za umjetnički odgoj Svjetske konferencije UNESCO-a, ne samo da umjetničke elemente implementira u proces odgoja i obrazovanja, nego istodobno potiče i razvija smisao za stvaralaštvo, bogatu imaginaciju, emocionalnu inteligenciju i utječe na formiranje moralnih vrijednosti svakog pojedinca, pružajući mu temelje za razvoj kritičkog mišljenja, smisao za samostalnost te slobodu mišljenja i djelovanja.